[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

arch i686 làm sao chạy virtualbox arche17 (x86_64)?Làm thử thì thấy báo là không chạy được một cái x86_64 trên nền 1686 của bản đang dùng được. Search trên mạng thấy có bài ở http://imcarl.blogspot.com/2013/02/remastering-arch-linux.html
cho hướng dẫn rất tỉ mỉ, nhưng . . . nhợn quá chưa dám quất theo.

Ai rảnh vào liếc sơ coi có đúng là Thuốc Thật hay không giùm cái.
Cảm ơn trước.