[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chỉ cài 1 góiHiếu tải về gói kile-2.1.3-2-x86_64.pkg.tar.xz. Dùng lệnh pacman để cài thì nó kéo theo hàng gói liên quan nữa. Có cách nào chỉ cài 1 gói này không?Mong bà con giúp đỡ