[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9On Wednesday, September 18, 2013 5:29:22 PM UTC+7, Anh K. Huynh wrote:
> Hi,
> 
> 
> 
> Ngày 21/9 tới sẽ có ngày hội phần mềm tự do tại Sài Gòn, do các bạn
> 
> trong nhóm SaigonLUG tổ chức. Thông tin chi tiết có ở [1]
> 
> 
> 
> Ai có áo ArchLinuxVn hãy mặc áo ArchLinuxVn. (Ai không có thì cũng
> 
> phải mặc áo chứ nhỉ:D) Bạn Phú ở Đồng Nai, bạn Hiếu ở Củ Chi nhớ
> 
> sắp xếp lên tham gia.
> 
> 
> 
> Riêng bác Hải thì bác khỏe khỏe lên cho đàn em giao lưu nhé. Ảnh của
> 
> bác năm 2009 vẫn còn mà nhiều bạn chỉ thấy mặt hậu của bác hihi.
> 
> 
> 
> Tại SFD này mình đăng ký 2 bài: (1) về các loại giấy phép mã nguồn
> 
> mở (2) giới thiệu TheSLinux (chưa biết có bị húc bay ra như hồi
> 
> Ba-Căm[-Giận] hay không!?) nhưng bà con đi ủng hộ, cũng là dịp hội
> 
> ArchLinux giao lưu với nhau.
> 
> 
> 
> Nhân dịp này các bạn nào quan tâm tới GnuPG nhớ ghi kèm tời giấy
> 
> nhỏ ghi fingerprint của các bạn để mình chép lại để tạo web-of-trust.
> 
> Trước đây có làm party mà không tốt [2].
> 
> 
> 
> Ngoài ra sẽ chụp hình kỷ niệm nhóm ArchLinux. (Tháng 11 tới là gần 2
> 
> năm lập nhóm thư nếu mình nhớ không nhầm.)
> 
> 
> 
> Cảm ơn các bạn.
> 
> 
> 
> [1] http://sfd.saigonlug.org/
> 
> [2] http://theslinux.org/events/2013/08-keysigning-party/
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5.5 dog years old.

Muốn kiếm 1 cái áo Arch quá, nhóm có dự định làm nữa không nhỉ?