[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9On Wed, 18 Sep 2013 11:27:50 -0700 (PDT)
Nam PHam <[email protected]> wrote:

> Muốn kiếm 1 cái áo Arch quá, nhóm có dự định làm nữa không nhỉ?

Chờ ý tưởng nào mới. Năm ngoái làm áo, khoảng 20 cái, hết veo, nhưng có
vài vấn đề:

(1) đắt (khoảng > 200k / cái)
(2) một số bạn đặt hàng không lấy
(3) thiếu áo + không có sẵn nguồn tiền để làm dư áo

Nếu làm áo tiếp thì chờ bạn Mít nghĩ thêm logo hay cái gì mới cho vui.
Thay vì làm áo có thể làm cái gì rẻ hơn (ví dụ sticker để dán).

Bạn nào thích làm áo thì trả lời vô thư này; đủ số lượng thì làm thôi.

Nhân tiện, các bạn có áo cho biết chất lượng làm hồi xưa thế nào nhé.

--
I am ... 5.5 dog years old.