[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ngày hội phần mềm tự do 21/9On Wed, 18 Sep 2013 22:07:55 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Mặc áo Arch lên hội U nó đập anh ơi (j/k).

Hội Ubuntu đông thế đập hội Arch tí teo lại mang tiếng ỷ đông 
hiếp .... mạnh à !?

> Nói tham gia cái vụ TheSLinux mà cuối cùng cũng không tham gia
> được :(.

No worry khi nào có thời gian và hứng thú thì tham gia thôi e.
`Keep in touch` là được rồi.

--
I am ... 5.5 dog years old.