[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ngày hội phần mềm tự do 21/9On Wed, 18 Sep 2013 23:01:08 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Cài arch, đi dự, về, cài U lại, ke ke ke

Cài server thì Ubuntu cho đỡ lăn tăn, bí có người hỏi.:D 

--
I am ... 5.5 dog years old.