[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9Không biết có ai bị như em ko nhỉ, áo giờ thấy sờn mặt sau rùi :'(


Vào 15:22 Ngày 19 tháng 9 năm 2013, Hoang Long Nguyen <[email protected]> đã viết:
em đặt 1 cái nữa :D nếu có mẫu design khác :D


2013/9/19 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Wed, 18 Sep 2013 11:27:50 -0700 (PDT)
Nam PHam <[email protected]> wrote:

> Muốn kiếm 1 cái áo Arch quá, nhóm có dự định làm nữa không nhỉ?

Chờ ý tưởng nào mới. Năm ngoái làm áo, khoảng 20 cái, hết veo, nhưng có
vài vấn đề:

(1) đắt (khoảng > 200k / cái)
(2) một số bạn đặt hàng không lấy
(3) thiếu áo + không có sẵn nguồn tiền để làm dư áo

Nếu làm áo tiếp thì chờ bạn Mít nghĩ thêm logo hay cái gì mới cho vui.
Thay vì làm áo có thể làm cái gì rẻ hơn (ví dụ sticker để dán).

Bạn nào thích làm áo thì trả lời vô thư này; đủ số lượng thì làm thôi.

Nhân tiện, các bạn có áo cho biết chất lượng làm hồi xưa thế nào nhé.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].