[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Phát tiếng cho 1 sự kiệnMình dùng XFCE, có cài thêm plugin mailwatch để thông báo mỗi khi có mail tới.
Mình cũng muốn là nó thông báo bằng cách play 1 file nhạc nào đó

Đầu tiên là cài gói libcanberra
Thử kiểm tra
$canberra-gtk-play -f Music/notify.wav
Failed to play sound: Sound disabled

$echo $GTK_MODULES
canberra-gtk-module

Mình thử làm trước trên Thunderbird thì bình thường. Vậy giờ giải quyết sao nhỉ?