[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9Bạn Quang có nhã hứng ko, bạn Mit còn 1 cái áo nữ size M nè :3!

Trân trọng thân mến,
Hehe.

On Thursday, September 19, 2013 7:50:49 PM UTC+7, Nguyen Quang wrote:
> Không biết có ai bị như em ko nhỉ, áo giờ thấy sờn mặt sau rùi :'(
>