[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9Cám ơn bạn mio, áo nữ thì cho ko thèm lấy.


Vào 20:12 Ngày 20 tháng 9 năm 2013, mit <[email protected]> đã viết:
Bạn Quang có nhã hứng ko, bạn Mit còn 1 cái áo nữ size M nè :3!

Trân trọng thân mến,
Hehe.

On Thursday, September 19, 2013 7:50:49 PM UTC+7, Nguyen Quang wrote:
> Không biết có ai bị như em ko nhỉ, áo giờ thấy sờn mặt sau rùi :'(
>

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].