[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Phát tiếng cho 1 sự kiệnOn Fri, 20 Sep 2013 02:51:48 -0700 (PDT)
Nam PHam <[email protected]> wrote:

> Mình dùng XFCE, có cài thêm plugin mailwatch để thông báo mỗi khi có
> mail tới. Mình cũng muốn là nó thông báo bằng cách play 1 file nhạc
> nào đó
> 
> Đầu tiên là cài gói libcanberra
> Thử kiểm tra
> $canberra-gtk-play -f Music/notify.wav
> Failed to play sound: Sound disabled

Bạn chạy chương trình mixer của xfce xem các chế độ âm thanh đã bật lên
chưa?


--
I am ... 5.5 dog years old.