[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9Hôm nay hội Arch xôm tụ, đông còn hơn cả hội Ubuntu :D Cảm ơn các bạn
Doan, Huy, Cooly, Sang, An [còn ai nữa nhỉ]? Bạn Mít thì do phải "mặc
đẹp" làm MC nên không chịu áo ArchLinux ^^ còn mình thì áo đã bán rồi:D 

Lúc trưa về mọi người vui quá ai đi đường nấy quên cả chụp hình. Nhưng
có một cái chụp hai bạn Cooly và Huy cũng rất đẹp^^

Bạn An lúc nào rỗi nhớ chia sẻ vài tấm hình nha.

On Fri, 20 Sep 2013 13:25:17 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> @anh Quang em mặc suốt, vẫn còn đẹp chán :)).


--
I am ... 5.5 dog years old.