[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9On 09/21/2013 07:00 PM, icy wrote:
> Hôm nay mình trêu bạn Huy nhiều quá không biết bạn ấy còn giận và
> đã về nhà chưa :D A xin lỗi nhé Huy ^^
> 
Giận anh em giận cả đời anh ah, mà em không giận được ai cả đời khổ ghê :D

-- 
Be different and always different


UGRtTCtmMD0NCj14Yml1DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==