[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9áo hội arch đẹp quá, huy động làm đợt áo nữa đi anh :D


2013/9/21 Severus <[email protected]>
On 09/21/2013 07:00 PM, icy wrote:
> Hôm nay mình trêu bạn Huy nhiều quá không biết bạn ấy còn giận và
> đã về nhà chưa :D A xin lỗi nhé Huy ^^
>
Giận anh em giận cả đời anh ah, mà em không giận được ai cả đời khổ ghê :D

--
Be different and always different