[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm áo ArchLinuxVn * Re: ngày hội phần mềm tự do 21/9On Sat, 21 Sep 2013 21:44:47 +0700
electr0n <[email protected]> wrote:

> áo hội arch đẹp quá, huy động làm đợt áo nữa đi anh :D

Bạn Mít thiết kế đấy Mít ơi làm thêm một sô nữa kìa 

--
I am ... 5.5 dog years old.