[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Phàn nàn] Arch Linux dạo này dỏm quá.Card WiFi mình thấy của Intel là ngon nhất thì phải, qua bao nhiêu distro, kernel vẫn chạy ngon.