[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Phát tiếng cho 1 sự kiệnOn Sat, 21 Sep 2013 10:39:22 -0700 (PDT)
Nam PHam <[email protected]> wrote:

> Enable lên hết rồi bạn.
> 

Vụ âm thanh này hơi "khó nói". Trước đây mình cũng gặp rất nhiều
lỗi với âm thanh, điên nhất là chuyện bật các chương trình âm
thanh ở người dùng khác (máy hai người dùng cùng lúc). Hầu hết
các trường hợp đều do chưa chọn đúng thiết bị và bật lên đúng (!)

Bạn có thể chạy từ dòng lệnh các chương trình để thử âm thanh.
Đơn giản nhất là dùng lệnh echo, ví dụ

    echo "tôi là ai" > /dev/dsp

Tên thiết bị tùy vào vào hệ thống âm thanh bạn đang dùng.


--
I am ... 5.5 dog years old.