[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] AlphaOS (arch based) sao vô không được?Vào 20:25:52 UTC+7 Thứ hai, ngày 23 tháng chín năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Ủa sao cái menu.lst lại ở Desktop vậy bác. 
Thì copy qua đó để cho nhớ mà post lên đây mà.
"Cài đặt" cái này chỉ đơn giản là mkdir /alphaos rồi copy 4 files từ CD live vào, sau đó chạy grub4Dos config là reboot để chạy được. Nhưng khi Grub4Dos tạo menu.lst thì coi bộ ngon, tới chừng boot thử vào arch (ở /dev/sda2) hoặc boot thử vào Windows (ở /dev/sda1) đều thất bại.