[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxOn Mon, 23 Sep 2013 21:46:32 -0700 (PDT)
Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]> wrote:

> Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về
> rồi, lạnh đến nơi rồi :)

Có hai tùy chọn: làm áo kiểu cũ, hoặc làm kiểu mới. Tuy nhiên, cần đặt số
lượng tương đối (> 20 cái) thì mới có giá vừa phải. Nếu bây giờ nêu lên
mà chỉ có chừng 10 người đặt làm áo mới thì ... ehe, cần cân nhắc lại.

Tạm thời các bạn nào muốn làm áo mới thì trả lời vào đây. Danh sách hiện có

* Khánh, Kỳ Anh, 
* Có thể có thêm: electr0n, Nam Phan

--
I am ... 5.5 dog years old.