[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxOn Tue, 24 Sep 2013 20:23:43 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Anh Kỳ Anh cho em ké một chân áo mới nhé.

Còn ai nữa hông, ít quá vậy kà :D Vẫn dưới 10 người :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.