[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxTới cuối năm mình rất bận (cho TheSLinux). Lần trước bạn Doan và
các bạn khác đã hỗ trợ hết mình cho việc làm áo, giờ cần một bạn
khác xung phong (liên hệ, thu thập thông tin, xác nhận). Nếu có
thể thì cùng làm luôn áo cho TheSLinux (hiện chưa có đăng ký nhưng
sẽ in sẵn một số lượng nhất định để "bán" trong ngày release phiên
bản đầu tiên.)

@Mít: có cao kiến gì hông?

On Tue, 24 Sep 2013 20:37:24 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Tue, 24 Sep 2013 20:23:43 +0700
> Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
> > Anh Kỳ Anh cho em ké một chân áo mới nhé.
> 
> Còn ai nữa hông, ít quá vậy kà :D Vẫn dưới 10 người :D 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.