[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxOn Wed, 25 Sep 2013 12:56:48 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Kỳ Anh nên đặt khoảng 50 cái, chủ xị ứng ra đi !!!, rùi sau này có ai
> thích thì đăng ký ...

okay, "powered by cách nhiệt" hả?


--
I am ... 5.5 dog years old.