[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxOn Wed, 25 Sep 2013 11:53:56 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

> On Tuesday, September 24, 2013 11:46:32 AM UTC+7, Nguyễn Zuy Khánh
> wrote:
> > Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp
> > về rồi, lạnh đến nơi rồi :)
> 
> Hehe, ko biết mng muốn áo kiểu mới hay áo như cũ thôi ha :D?
> 

Áo mới đi Mít ơi :) Xem bài của bác Maikhai kìa.

--
I am ... 5.5 dog years old.