[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxOn 09/26/2013 01:50 PM, Doan Luong Van wrote:
> Em đề nghị cái logo grafiti lần trước bị mọi người loại. :P
> 
> 

Đưa link lên mới biết chứ bác, nói thế ai biết đâu :3


-- 
Be different and always different


SWF4NllZaz0NCj1Rb1M3DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==