[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch Linux



On Thu, 26 Sep 2013 18:42:41 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 09/26/2013 01:50 PM, Doan Luong Van wrote:
> > Em đề nghị cái logo grafiti lần trước bị mọi người loại. :P
> > 
> > 
> 
> Đưa link lên mới biết chứ bác, nói thế ai biết đâu :3

không biết còn giữ bản gốc không nữa. mất thì chắc không chỉ làm 
tìm lại không ra thôi.

https://saigonlug.googlegroups.com/attach/40be2202e5aad09c/102620-archlinux_streetart-kiss-final.png?view=1&part=2

https://archlinuxvn.googlegroups.com/attach/c65fa6ee11e4174a/tshirt_street_art_logo.png?view=1&part=2


--
I am ... 5.5 dog years old.