[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] kỷ niệm thành lập nhóm ArchLinuxVnCho em hoi hinh thuc dang ky di offline nhu the nao vay?


Vào 13:37 Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Hi,

Cách đây khoảng 2 năm, vào một ngày mưa gió bão bùng (:D),
chú "khùng" z1y gửi email bàn về chuyện làm áo ArchLinux,
gửi lên nhóm thư SaigonLUG [1]. Chủ đề này sau đó rẽ nhánh,
vào trở thành chủ đề đầu tiên trên nhóm thư ArchLinuxVn [2].

Mới đó mới đây đã hơn 2 năm, thế mà cứ tưởng là hôm qua, mà
lâu lâu lại tưởng là lâu lắt lâu lơ rồi ^^

Lâu ni nhóm ArchLinuxVn cũng ít offline gì, nên sắp tới các
bạn dành chút tiền tụ năm tụ bảy lại offline bữa cho vui,
sẵn dịp bàn chuyện làm áo mới cho các bạn mới tham gia luôn.

Như tinh thần bấy lâu ni, một bạn xung phong làm chủ xị,
thiết lập form đăng ký (doodle), thông báo,...

Cảm ơn các bạn^

[1] 28/5/2011
    https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/y9jZDh7zBg8

[2] 30/5/2011
    https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/archlinuxvn/C_L2aLi3Rk4


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
Tienvictory