[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: AlphaOS (arch based) sao vô không được?Vào 20:09:10 UTC+7 Thứ hai, ngày 23 tháng chín năm 2013, maikhai đã viết:
> khi chọn để boot thì bị báo : "phải nạp kernel trước".
>  Bạn nào rảnh chỉ giùm tôi bị lỗi ở chỗ nào hè?

Có lẽ thớt này (alphaos) không liên quan trực tiếp đến Archlinux nên không có ai hứng thú, nhưng vì đã post vấn đề lên nên vẫn nên được report tiếp để chứng tỏ thành thật cầu thị,
mình đã tìm ra cách rồi: đơn giản là sửa /etc/grub.d/40_custom như sau:

menuentry "AlphaOS  Linux" {
  set root=(hd0,msdos1)
  linux /alphaos/vmlinuz root=/dev/sda1 psubdir=alphaos pmedia=atahd pfix=fsck quiet
  initrd /alphaos/initrd.gz
}

thì boot vào được.
Tuy nhiên, vì (có lẽ là) vmlinuz được compile với alpha_11.sfs, nên khi boot thì nó COPY TO RAM, nên chạy vẫn lè phè chứ không nhanh được.
Mình nghĩ nếu làm thế nào recompile cái vmlinuz với extra_11.sfs (có theo CD), hoặc là với một xxx.sfs nào đấy thì hy vọng chạy hoàn toàn trên HDD được.

Có trông thấy một trang ở http://alphaos.tuxfamily.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=24&sid=a0547047b57b62531eb56af4a35a0578, nhưng chưa mò nổi nên chưa biết ra sao.

Sư phụ nào nghía vào ngộ ra đại đạo xin hoan hỷ chỉ giáo mình nhé. Cám ơn.