[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxCái chữ tuy khó đọc, hơi kỳ kỳ, nhưng chấp nhận được. Chứ cái "mọi chuyện thật đơn giản" xem ra không ... thật đơn giản lắm. Bởi vì mọi chuyện đơn giản thì rộng nghĩa quá, hóa ra phức tạp thấy mồ :)

In quách cái logo TheSLinux wằng wại như con trăn của Kỳ Anh vẽ dạo nọ e còn ... ít phức tạp hơn.


On Thu, Sep 26, 2013 at 10:00 PM, Doan Luong Van <[email protected]> wrote:
2013/9/26 Bi Alan <[email protected]>
grafiti đó hok đẹp lắm theo e nghĩ thế :D

Vậy thình đành nhờ bà chị Mit hay ai đó design mẫu mới thôi :D.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/inf9cxY_t58/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].--
m k h _ s g n