[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Áo Arch LinuxOn Tuesday, September 24, 2013 11:46:32 AM UTC+7, Nguyễn Zuy Khánh wrote:
> Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về rồi, lạnh đến nơi rồi :)

À mà làm áo kiểu áo nỉ có mũ chứ nhi?, ngoài này gió lạnh quá rồi :(