[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Loge nào cho áo mới? * [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxBác maikhai kêu mọi chuyện đơn giản thì chắc tant thất nghiệp qua :))́

On Oct 1, 2013 6:54 PM, "Nguyenvanminh Hieu" <[email protected]> wrote:
Logo như cũ nhưng lớn thêm 1 chút. Khi nào theslinux thể hiện đẳng cấp rồi đổi logoFrom: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Tuesday, October 1, 2013 4:15 PM
Subject: Loge nào cho áo mới? * [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch Linux


Có hình chú chim cánh cụt nào "chổng mông" sau đó mình in cái
logo ArchLinux(vn) lên đó không bà con (đây là ý của An stk).

Các bạn tìm giúp cái logo. Các bạn đăng ký áo thì đăng ký vào
chủ đề sau đó sẽ có một bạn chủ xị gộp thông tin lại và xác
nhận lại. Còn ý tưởng về áo, và logo thì các bạn cứ mạnh dạn
góp ý.

Ngoài ra cần một bạn chủ xị làm. Hỏng có ai xung phong thì
dẹp luôn à nghe! :D

On Sun, 29 Sep 2013 23:38:53 +0700
anh tien Nguyen <[email protected]> wrote:

> em 1 áo với
>
>
>
> Vào 19:21 Ngày 29 tháng 9 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã
> viết:
>
> > Cái chữ tuy khó đọc, hơi kỳ kỳ, nhưng chấp nhận được. Chứ cái "mọi
> > chuyện thật đơn giản" xem ra không ... thật đơn giản lắm. Bởi vì
> > mọi chuyện đơn giản thì rộng nghĩa quá, hóa ra phức tạp thấy mồ :)
> >
> > In quách cái logo TheSLinux wằng wại như con trăn của Kỳ Anh vẽ dạo
> > nọ e còn ... ít phức tạp hơn.
> >
> >
> > On Thu, Sep 26, 2013 at 10:00 PM, Doan Luong Van
> > <[email protected]>wrote:
> >
> >> 2013/9/26 Bi Alan <[email protected]>
> >>
> >>> grafiti đó hok đẹp lắm theo e nghĩ thế :D
> >>>
> >>> Vậy thình đành nhờ bà chị Mit hay ai đó design mẫu mới thôi :D.
> >>
> >> --
> >> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to a topic in
> >> the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> >> To unsubscribe from this topic, visit
> >> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/inf9cxY_t58/unsubscribe.
> >> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> >> archlinuxvn+[email protected]
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > m k h _ s g n
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to archlinuxvn+[email protected]
> >
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].