[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Loge nào cho áo mới? * [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxOn Tue, 1 Oct 2013 19:54:12 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Logo như cũ nhưng lớn thêm 1 chút. Khi nào theslinux thể hiện đẳng
> cấp rồi đổi logo

Cái này của ArchLinux, không liên qua TheSLinux Hiếu ơi.--
I am ... 5.5 dog years old.