[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxChả có ai tổng hợp thôi thì mình tổng hợp sơ lai nè.

* Khánh, Kỳ Anh,
* Có thể có thêm: electr0n, Nam Phan
* Bạn anhtiennhatran, bác maikhai, bạn Cường (npcuongtk), bạn Bialan
* Mình reg 3 cái nữa
=> tổng cộng đang có là 11 cái rồi.

* Các bạn khác ruồi bu chưa biết có làm hay ko gồm có mit, Doan, Huy, add thêm Cooly nữa :v, anh Việt, a Tân có làm ko nhỉ


2013/10/1 hoctro <[email protected]>
On Tuesday, September 24, 2013 12:25:08 PM UTC+7, Severus wrote:
> 2013/9/24 Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]>
>
> Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp về rồi, lạnh đến nơi rồi :)
>
>
>
>
> Kiếm người yêu ôm cho hết lạnh :-))
> Gửi mit ra đó nè :-))
>
>
>
> --
>
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
> ---
>
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
>
>
>
>
> --
>
>
> 'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'

Được thế thì còn gì bằng nữa :)), nhưng mà mit là em nào thế, gởi cho tớ đê :))

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].