[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo Arch LinuxOn 10/01/2013 07:42 PM, Quang Nguyen wrote:
> Chả có ai tổng hợp thôi thì mình tổng hợp sơ lai nè.
> 
> * Khánh, Kỳ Anh,
> * Có thể có thêm: electr0n, Nam Phan
> * Bạn anhtiennhatran, bác maikhai, bạn Cường (npcuongtk), bạn Bialan
> * Mình reg 3 cái nữa
> => tổng cộng đang có là 11 cái rồi.
> 
> * Các bạn khác ruồi bu chưa biết có làm hay ko gồm có mit, Doan, Huy,
> add thêm Cooly nữa :v, anh Việt, a Tân có làm ko nhỉ
> 
không ý kiến ý cò là không làm đó pa.


-- 
Be different and always different


ZW1FcUJhMD0NCj12SndYDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==