[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxOn Tue, 1 Oct 2013 09:57:17 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]mail.com> wrote:

> On Tuesday, September 24, 2013 11:46:32 AM UTC+7, Nguyễn Zuy Khánh
> wrote:
> > Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp
> > về rồi, lạnh đến nơi rồi :)
> 
> Không làm áo kiểu khoác có mũ trùm thì mình rút, mà chủ xị Nguyễn Zuy
> Khánh chắc cũng rút, vì ngoài này lạnh mà, áo ngắn tay đành để sang
> hè sang năm có làm thì đăng ký vậy :)

Căng đây :D Nếu nhóm HN đông tí là dễ rồi. Câu hỏi là, với cái áo khoác,
thì (1) có thể in cùng lúc với kiểu khác (5 cái kiểu này, 5 cái kiểu
khác), (2) có chỗ nào làm áo kiểu khoác có mũ trùm ? (3) Chi phí và
chất lượng cho loại áo này thế nào?

>. Thực ra là mình có thể nhờ
> nhân viên đồ họa chỗ mình làm để cho ra hàng xịn, nên bác Kỳ Anh cũng
> đừng quá lăn tăn chuyện ấy.

Quá ngon ;)


--
I am ... 5.5 dog years old.