[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxCái kiểu làm áo khoác thì chịu rồi vì mình thấy tự làm áo khoác thì xấu lắm, thêm cái mũ trùm đầu nữa thì ... :v Nếu làm áo khoác thì em cũng xin rút thôi :v :yaomin:


Vào 00:07 Ngày 02 tháng 10 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Tue, 1 Oct 2013 09:57:17 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]> wrote:

> On Tuesday, September 24, 2013 11:46:32 AM UTC+7, Nguyễn Zuy Khánh
> wrote:
> > Năm nay có làm áo Arch nữa không anh em. Ngoài này gió heo may sắp
> > về rồi, lạnh đến nơi rồi :)
>
> Không làm áo kiểu khoác có mũ trùm thì mình rút, mà chủ xị Nguyễn Zuy
> Khánh chắc cũng rút, vì ngoài này lạnh mà, áo ngắn tay đành để sang
> hè sang năm có làm thì đăng ký vậy :)

Căng đây :D Nếu nhóm HN đông tí là dễ rồi. Câu hỏi là, với cái áo khoác,
thì (1) có thể in cùng lúc với kiểu khác (5 cái kiểu này, 5 cái kiểu
khác), (2) có chỗ nào làm áo kiểu khoác có mũ trùm ? (3) Chi phí và
chất lượng cho loại áo này thế nào?

>. Thực ra là mình có thể nhờ
> nhân viên đồ họa chỗ mình làm để cho ra hàng xịn, nên bác Kỳ Anh cũng
> đừng quá lăn tăn chuyện ấy.

Quá ngon ;)


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].