[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch LinuxVào 17:39:54 UTC+7 Thứ năm, ngày 03 tháng mười năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Vụ làm áo này có thể phải tạm dừng nha bà con, do không có ai chủ xị
> 
> và hiện cũng không có người thiết kế áo.

Để chờ cái TheSLinux đi, phải đạo hơn. Arch làm hoài cũng chán, mà chữ Arch trần xì dầu khó làm cho đẹp quá!