[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dev] giúp đổi layout của ArchLinuxVnHi,

Bạn nào coi giúp, chuyển layout (sidebar) của trang chủ ArchLinuxVn
qua dùng #cssmenu, như mình đã chuyển cho TheSLinux trong nhánh
	https://github.com/TheSLinux/homepage/commits/cssmenu

Cảm ơn nhiều.

--
I am ... 5.5 dog years old.