[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài ARCH gần thuộc lòng: Không đến nước Tề sao biết Không Tử?Mò hoài mà chưa thấy cái file đó. Không hiểu nó núp trong cái path nào.
Mò Ở đây:
http://www.muktware.com/2013/04/how-to-install-arch-linux-while-keeping-it-simple/4193
http://elinux.org/ArchLinux_Install_Guide
http://www.wikihow.com/Install-Arch-Linux
đều có bài hướng dẫn,
nhưng đều hơi dài, vì có những phần (như ip link set ...) chỉ cần cho máy nào chưa connect được mới phải làm. 
Nói chung sau khi đã táng xfce4 mấy lần để "cứu hỏa", mình vẫn muốn một bản "sạch" chỉ có duy nhất e17 nên đã hì hục cài lại (cho bõ ghét), nhờ đó nhận ra được cái chất "stable" của nó, đến nỗi bây giờ đâm ra mê tín nó luôn. Dĩ nhiên ai thích gì xài nấy, và kde hay gnome đều có cái hay riêng không thể phủ nhận được.
Giá mà còn hặng như hồi xưa thì đã ngồi viết một cái "gai" rồi. :). Nhưng chợt nghĩ lại: cứ để tù mù rối rắm như vậy, cho các trự Newbie mò vào phải nhức óc chơi, sau đó lần lần kiếm ra ngõ ngách Hà Nội mà đi hehe.