[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

mirror ArchLinux ở Fpt đã "sống" lạiNhờ bạn Trung đã khắc phục . Nay báo lại để các bạn biết mà dùng.

Xem thêm https://github.com/TheSLinux/gs/issues/100

--
I am ... 5.5 dog years old.