[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài bản Arch thứ 2 bị báo lỗiVào 19:44:10 UTC+7 Thứ hai, ngày 21 tháng mười năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Bác sướng thiệt, có thời gian vọc hoài mà không chán.
Ai đổi cái sướng này lấy một thứ khác mình OK ngay.