[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài bản Arch thứ 2 bị báo lỗiVào 21:02:28 UTC+7 Thứ hai, ngày 21 tháng mười năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Bác đừng dùng ext4 là được. Đổi qua ext3 thử xem bác.

Thử luôn. :) .
Vẫn bị báo lỗi như cũ. 
Nhưng mình thấy nó vẫn chạy ro ro không có gì lạ (hoặc có mà không thấy?), và nhất là nhờ cài lại lần này mà làm thành công vụ set wlp2s0 up. Từ giờ có thể kéo cái cable ra được rồi, mà chạy Tor trên Chomium khỏe hơn, khỏi cài cọt gì mất công như khi xài với Firefox.

Tóm cái thớt này nhưng đổi câu hỏi: Bị báo vậy thì có sao không?