[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tải fshare bằng wget, axel ko đcfshare tool dùng wget để tải đó :-". Quan trọng là làm sao get link thôi ha ha


2013/10/28 Quang Nguyen <[email protected]>
Xài DTA đi :D, wget mệt lắm. Mà ở đây chả có pro nào đâu :v toàn *bô lão*


2013/10/28 SilentHunter <[email protected]>
Có pro nào biết cách tải fshare bằng wget hay axel ko, chỉ em với. Em paste link vô thì nó ko tải dc

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
OpenPGP key: D1495710