[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KVNKB - gõ tiếng Việt cho KDEMình vừa viết xong cái này vì dùng ibus-unikey hơi chán. Mọi người dùng thử xem sao nhé. Nó chưa được trơn tru lắm nhưng cũng tạm được. ^^

http://kde-apps.org/content/show.php/kvnkb?content=161668