[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm sao chuyển 1024x768 thành 1366x768 Arch Virtualbox trong VAIO?Tôi cài Arch vào Virtualbox thì chạy được, nhưng màn hình của máy Vaio 1366x768 không được tận dụng, Archi chỉ thể hiện 1024x768.
Bạn nào có chiêu vui lòng chỉ dẫn cách fix với. Cám ơn trước.