[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giVào 05:54:05 UTC-8 Thứ sáu, ngày 15 tháng mười một năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Như cháu biết thì máy Vaio có 1 Reocerry partition dùng để khôi phục lại win bản quyền có thể làm sinh ra lỗi này. Nếu muốn chia tay win bản quyền thì bác xoá hết partition rồi chia lại.

Vậy "end-of-disk" là một khóa nằm trên partition đó?
Nhưng cfdisk không chịu chạy thì lấy gì để xóa được? 
Có thấy đâu đó trên mấy trang nói về vụ này, nó còn dính dáng tới cái gì legacy,GPT gì gì đó nữa nên không dám hạ cẩu đầu trảm xuống :)