[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giCâu trả lời mát ruột ! Mấy bữa nay cứ tưởng mình đi lầm vào ... tà đạo, cõng con Vaio về mà phải ôm cứng Windows không buông ra được.
Nhưng đọc lan man các phát biểu trên mạng, thấy có nhiều vấn đề liên quan quá, đâm sợ.
Bây giờ vấn đề của mình cứ coi như rút lại là: Xóa sạch cái HDD, bỏ hết không cần giữ lại, chia partition mới, cài Archlinux vào. Vậy có mấy câu hỏi quan yếu:

* Làm như vậy thì HDD có bị gì không? 
* Nếu cài được Archlinux, thì liệu XF86 có hỗ trợ 1366x768 không? Trên máy ảo hiện đang chạy, chiều rộng desktop không phủ kín màn hình được.
* Vì con Vaio mình mua có 8GB Ram, vậy nên cài Arch64bit hay 686PAE?

Cám ơn các chỉ dẫn.