[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giOn Fri, 15 Nov 2013 20:18:15 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> * Làm như vậy thì HDD có bị gì không? 

Không. Bộ windows có sẵn sẽ mất.

> * Nếu cài được Archlinux, thì liệu XF86 có hỗ trợ 1366x768 không?

Có.

> Trên máy ảo hiện đang chạy, chiều rộng desktop không phủ kín màn hình
> được.

Do cài máy ảo chưa đúng hoặc driver của vbox không tới

> * Vì con Vaio mình mua có 8GB Ram, vậy nên cài Arch64bit hay 686PAE?

Cài 64 đi bác. Gấp đối 32 luôn mà :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.