[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giChạy cfdisk bị báo ERROR end-of-disk thì làm sao chia partition HDD?
Nếu chia đưoc và cài Arch tỉnh queo (ví dụ) như nói trong https://wiki.archlinux.org/index.php/Sony_Vaio_VGN-B3VP, thì con Vaio Fir 14E có giống thế không?
Trong trang Superuser thấy rất nhiều nỗi ... kinh hoàng của các tác giả làm mình nhợn quá (phần lớn do mình đọc xớn xác thôi).