[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giTrong đây
http://superuser.com/questions/499923/preinstalled-windows-8-and-linux-uefi-dual-boot-on-a-laptop
hình như vấn đề của tác giả cũng là vấn đề mà mình đang muốn tìm hiểu?