[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xem dùm file grub.cfgOn Tue, 26 Nov 2013 19:57:32 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Bác Hải chịu khó nghiên cứu ghê, Bác đã giải quyết được vấn đề của
> Bác chưa vậy?

Dạo này lubu với mệt, đi làm về là díp mắt ngủ luôn :D Bữa nào Phú
lên Sì Gòn mình dẫn qua nhà bác ấy ... nhậu ... Linux =))

--
I am ... 5.5 dog years old.